Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje nuo 120,00 €

UAB  SOSTENA ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lankydamiesi mūsų elektroninėje parduotuvėje, sukurdami paskyrą ar pirkdami prekes, Jūs perduodate mums savo duomenis, kuriuos mes tvarkome šioje Privatumo politikoje aptartais tikslais.
1.2 Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
1.3. Duomenų valdytojas: UAB „SOSTENA“, įmonės kodas: 300019733, PVM mokėtojo kodas: LT100000954514, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Ukmergės g. 280, 06115 Vilnius. Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: dap@sostena.lt.
1.4. UAB „SOSTENA“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, todėl UAB „SOSTENA“ imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus ir gerąsias praktikas.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

2.1. Duomenų tvarkymo tikslas: paskyros registravimas
  - tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas
  - pagrindas: jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.)
  - jei per savo paskyrą atliksite pirkimus mūsų elektroninėje parduotuvėje, joje saugosime su Jūsų pirkimais susijusią informaciją (pirkimų istoriją, kitus duomenis, kuriuos pateiksite užsakymo įvykdymo tikslu (žr. šios politikos 2.2 dalis);
  - duomenų tvarkymo terminas: Jūsų paskyra bus aktyvi 3 metus po paskutinio prisijungimo. Suėjus šiam terminui, paskyra bus panaikinta ir jos duomenys ištrinti. Jus bet kada galite savo paskyrą ištinti patys. Arba kreiptis pagalbos į DAP@sostena.lt;
  - panaikinus paskyrą, atlikti užsakymai elektroninės parduotuvės duomenų bazėje anonimizuojami, tačiau informacija apie įvykusius pirkimus lieka UAB „SOSTENA“ buhalterinėje apskaitoje, kurioje yra saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
2.2. Duomenų tvarkymo tikslas: Prekių pardavimas / užsakymo įvykdymas
  - asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas (jei pasirenkamas prekių pristatymas), parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija; automobilio VIN numeris, modelis, pirkimų atliktų per paskyrą istorija užsakymo turinys ir kita užsakymo įvykdymui pateikiama informacija;
  - pagrindas: 1) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.); 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.); Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų - užtikrinti tinkamą ir sklandų paslaugos klientams sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.);
  - duomenų tvarkymo terminas: Pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 5 metus;
  - priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui;
  - priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (pvz., bankui).
2.3. Duomenų tvarkymo tikslas: užklausų valdymas
  - asmens duomenys: Kliento (interesanto) įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, paskyros socialiniuose tinkluose, kita informacija, kuri pateikiama teikiant užklausą , įskaitant kliento kontaktinius duomenis atsižvelgiant į užklausos pateikimo būdą. Užklausa gali būti pateikiama per pokalbių funkciją elektroninėje parduotuvėje, el. paštu, per socialinius tinklus ar kitu klientui prieinamu būdu;
  - Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus;
  - Duomenų Tvarkymo pagrindas: Sutikimas (kreipiantis į Bendrovę). Jūsų Sutikimą tvarkyti duomenis mes laikome gautu, kai Jūs atliekate aktyvius veiksmus, pateikdami prašymą, skundą ar kitokią užklausą Bendrove (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę, gerinti klientų patirtį ir pasitikėjimą pardavėju (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.);
  - Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių po paskutinio komunikavimo. Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas. Jei užklausa buvo pateikta komentaruose socialiniuose tinkluose ar kitose trečiųjų asmenų platformose, kurių UAB „SOSTENA“ nevaldo, informacijos saugojimo / viešinimo terminas priklauso nuo konkretaus subjekto privatumo / duomenų valdymo politikos;
  - UAB SOSTENA neviešina savo susirašinėjimo su klientais informacijos. Tačiau jei kliento užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, UAB SOSTENA pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti tokia pačia forma (įskaitant matomumą tretiesiems asmenims) kokia buvo gauta užklausa.
2.4. Duomenų tvarkymo tikslas: Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas)
  - asmens duomenys: El. pašto adresas, sutikimo informacija;
  - pagrindas: sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.);
  - Duomenų tvarkymo (pranešimų siuntimo) terminas – 2 metai. Suėjus šiam terminui, jei neatnaujinsite savo prenumeratos, naujienlaiškiai Jums nebebus siunčiami;
  - Jus bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu DAP@sostena.lt arba paspausdami naujienlaiškyje esančią nuorodą;
  - mes pasyviai saugosime Jūsų duomenis dar 1 metus po Jūsų sutikimo atšaukimo (pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų);
  - Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
  - Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų įstatyminių atstovų sutikimą;
  - Jeigu pildydami paskyros anketą ar atlikdami pirkimą ar kitu metu sutikote gauti asmeninius pasiūlymus, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją. Mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Tokių duomenų tvarkymas - kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų tvarkymo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
2.5. Duomenų tvarkymas interneto svetainėje
  - Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, taip pat socialinių tinklų paskyrose, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams;
  - Tuo tikslu mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui;
  - Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis;
  - Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Informacija, kaip tai padaryti, turėtų būti pateikta jūsų naršyklės žinyne arba jūsų mobiliojo telefono vadove.
2.6. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. UAB SOSTENA negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per UAB SOSTENA neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.
2.7 Jei iškyla poreikis ginti / apsaugoti mūsų ar kitų lankytojų teises ir teisėtus interesus ir pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, duomenys gali būti saugomi ilgiau, tiek kiek reikalinga tokiems procesams įgyvendinti ir užbaigti; atitinkamai – vadovaujantis teisėtais duomenų valdytojo interesais, duomenys gali būti naudojami kitais tikslais nei buvo surinkti , o būtent - pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
2.8. Siekiant gerinti paslaugų kokybę ir elektroninės parduotuvės funkcionalumą, mes galime analizuoti statistinius naršymo, paieškos, pirkimų duomenis. Šie duomenys yra apibendrinti, nesiejami su konkrečiu subjektu ir paskyra, ir juos apdorojant nustatyti, identifikuoti konkretaus vartotojo nėra galimybės, atitinkamai, duomenų analizės rezultatai nedarys jokio poveikio Jums.

 

3. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

3.1. Jūsų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai , auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.).
3.2 Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
3.3. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
3.4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
3.5. Jeigu UAB „SOSTENA“ naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

 

4. Duomenų teikimas trečiosioms šalims

4.1. Paprastai duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.
4.2 Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba Klientas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:
  - sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
  - šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra Asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
  - gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“ ) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

 

5. Duomenų subjekto teisės

5.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
  - žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  - susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  - reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  - savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  - reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  - teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  - teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  - pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/), jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.
5.2. Visais duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais kreipkitės į UAB SOSTENA: Ukmergės g. 280, 06115 Vilnius, info@sostena.lt; dap@sostena.lt.
5.3. Siekdami apsaugoti kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, gavęs prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, duomenų valdytojas turi teisę imtis papildomų veiksmų nustatyti asmens tapatybę, pvz., prašyti nurodyti kitus registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis ar išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, duomenų valdytojas prašymą atmes.
5.4. Gavus prašymą dėl bet kurios teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikus aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, prašymas bus išnagrinėtas per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių, duomenų valdytojas turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuojant duomenų subjektą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodant tokio pratęsimo priežastis.
Jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymas taip pat pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei prašyme nurodytas kitas atsakymo būdas.
5.5. Jei bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės ir priežastys, sudarančios pagrindą atsisakyti tenkinti prašymą, apie tai bus pateiktas motyvuotas atsakymas.

 

6. Galiojimas ir pakeitimai

6.1. Ši privatumo politikos redakcija galioja nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Aktuali / atnaujinta jos versija skelbiama elektroninėje parduotuvėje.
Reikia pagalbos?
+370 659 44501
I-V (8:30 - 17:00)
susisiekite su mumis »
Atsakysime per 2 darbo valandas.

VIN - automobilio kėbulo numeris (Vehicle Identification Number). Jį galite rasti savo automobilio registracijos dokumente.

Prašome pateikti VISUS 17 simbolių, raidės gali būt tiek didžiosios tiek mažosios - nesvarbu.